Aangepast Judo

Sinds 2013 is het aangepast judo een geintregeerd onderdeel van het Amsterdam Judo Event. Het was toen de bedoeling om alle kinderen tegelijk te laten judo'n zodat ieder kon zien dat judo voor iedereen is en ook kan worden beoefend ook in competitie.

Tijdens de eerste keer dat wij de wedstrijden (regulier en aangepast) samenvoegden bleek iedereen dit als zeer positief te hebben ervaren (Judoka's, begeleiders, ouders en organisatie) . Daarom hebben wij toen besloten om dit als vast onderdeel van het Amsterdam Judo Event te laten zijn. Vorig jaar hebben wij het Aangepast Judo programma uitgebreid met het onderdeel Kata en zal ook dit jaar weer op het programma staan.

Dit jaar staat ons evenement bij het toernooi open voor judoka's van alle leeftijden uit de klassen 3, 4 en 5 en bij het Kata toernooi voor alle klassen (1 t/m 5) en leeftijden.

Met sportieve groet,

De organisatie van het Amsterdam Judo Event 2018


Wim Ruska Trofee

Voor de club die de meeste punten scoort over het hele evenement en alle onderdelen heben wij de Wim Ruska Trofee klaar staan. Omdat elk onderdeel een andere insteek heeft zijn er per onderdeel andere puntneverdelingen waarbij wij proberen de puntneverdeling zo eerlijk mogelijk te maken. Voor de juiste verdeling kunt u hier kijken.

Programma & inschrijvingen

Beste judoka's, trainers, ouders en verzorgers,

Inschrijfformulier
Inschrijfformulier AJE 2020.xlsx

Het voorlopige programma is:

Zaterdag 9 mei:    9.30 melden en indeling voor de klasse 3 t/m 5
10.00 aanvang toernooi voor de klasse 3 t/m 5

Zondag 10 mei:    12.00 melden en indeling
13.00 aanvang Kata Toernooi

Het programma en indelingen kunnen worden aangepast aan de hand van het aantaL aanmeldingen. Dit zal uiterlijk twee weken voor het evenement (of eerder) worden bekendgemaakt.

Indeling

Wordt een week voor het toernooi rondgestuurd en op de site geplaatst

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons altijd bereiken op:

Email: info@amsterdam-judo-event.nl
Tel.; 06-201 06 237


Wij hopen u op zaterdag en zondag op ons evenement te mogen begroeten.

Namens het Amsterdam Judo Event


Informatie
Alleen voor het judotoernooi op zaterdag 9 mei
Voor het Kata gedeelte klik hier

Wedstrijdlocatie:    Sporthallen Zuid
Burgerweeshuispad 54
1076 EP
Amsterdam

Datum:    9 mei 2020, judotoernooi niveau 3 t/m 5

Inschrijfgeld zaterdag: € 7,00 per judoka

Entreegeld zaterdag:    € 2,00 per persoon, tot 12 jaar gratis

Leeftijd:                        geboren in 2014 en eerder

Band:                            Kyu en Dan

Max. inschrijving:       100

Sluitingsdatum: 19 april 2019 (inschrijvingen na deze datum worden niet meer geaccepteerd!)

Dit oernooi is bedoeld voor de judoka's (alle leeftijden) die deelnemen aan het Aangepast Judo in de categorieën 3 t/m 5.
Alle andere informatie voor het Kata toernooi kunt u vinden op de pagina Kata

Inschrijfgeld

Wij verzoeken u het inschrijfgeld tegelijk met de inschrijving over te maken op:
ING-rekening: NL23 INGB 0002 6487 73
T.a.v. Sportvereniging Fuyiama
Bosgouw 225; 1352 GV Almere
met vermelding van Amsterdam Judo Event 2020 en uw Club naam.

Coaching/ Begeleiders

Door het karakter van het toernooi (gemengd en de ruimte) is er een beperking omtrent het aantal begeleiders in de wedstrijdruimte. Daarom moet elke club ook bij de inschrijving aangeven hoeveel begeleiders zij nodig achten voor een goede begeleiding.

Voor elke begeleiders kaart wordt er een borg gevraagd van € 5,00 die wordt geretourneerd bij inlevering van de kaart

Systeem/indeling

De deelnemers worden ingedeeld in poules waarbij geprobeerd wordt om elke judoka minimaal 3 wedstrijden te laten draaien. De indeling gebeurt aan de hand van de inschrijvingen naar Niveau, leeftijd en gewicht.

De indeling en programma worden uiterlijk twee weken van te voren naar u opgestuurd (de feitelijke indeling zal op de dag zelf plaatsvinden)

Prijzen

Elke poule heeft 1 eerste, 1 tweede, en een gedeelde derde plaats (elke deelnemer is minimaal derde en krijgt hiervoor ook de bijbehorende prijs)

Kampioen van Amsterdam

Elke judoka die 1e wordt mag zich ook Kampioen van Amsterdam noemen

Wim Ruska Trofee

Bij elk onderdeel van het Amsterdam Judo Event kunnen punten worden verdient (elk onderdeel heeft een eigen punten waardering). De club die over het hele weekend de meeste punten heeft gehaalt wint deze trofee.

Voor het onderdeel aangepast judo gelden de volgende puntenverdeling

Niveau 3 t/m 5; elke deelnemer krijgt 1 punt (geen extra punten voor 1e,2e of derde plaats)

Wedstrijdreglement

Er wordt in alle klassen gewerkt met het wedstrijdreglement van de JBN (Aangepast Judo)

Wedstrijdtijd

De wedstrijdtijd is 2 minuten

Arbitrage

De wedstrijden worden geleid door officiële JBN-scheidsrechters. Alle beslissingen genomen tijdens de wedstrijden zijn niet voor discussie vatbaar.