derde open amsterdamse kampioenschappen
Judo Kata
zondag 12 mei 2019

Dit jaar organiseren we voor de 3e keer de Open Amsterdamse Kata kampioenschappen Judo.
De Judo Kata's zijn een belangrijk onderdeel van de sport en kent al een jarenlange traditie van wedstrijden.Wij merken dat de laatste jaren er een grote groei van nieuwe en gemotiveerde judoka's zijn die ook aan deze competitie willen meedoen (regulier en A-judo) Om iedereen een kans te geven om aan ons toernooi mee te doen zal het ook dit jaar een gemengd toernooi zijn waarbij wij alle wedstrijdkata's willen aanbieden voor alle klassen.
De kata's waar aan mee gedaan wordt zijn degene bepaalt door de JBN/IJF en bij het Aangepast judo door de SNJF.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen op zijn manier aan (top)sport kan meedoen daarom houden wij (waar het kan) de wedstrijden gemengd. Dat betekend dat zowel de reguliere als de A judoka's tegelijk op het zelfde tijdstip en in dezelfde ruimte hun toernooi houden.

Wij zijn ook erg blij dat we dit jaar bijna 50 teams mogen verwelkomen. Wij wensen iedereen heel veel plezier en succes met ons toernooi.

Met vriendelijke groet,

De organisatie van het Amsterdam Judo Event

Programma

11.00    melden
12.00    Aanvang voorronden Alle klassen

Hierbij de ddelnemers en indeling Kata zondag AJE 12 mei 2019.pdf

Mocht u nog vragen hierover hebben dan kunt u altijd contact met ons hierover opnemen

Met sportieve groet,

De organisatie van het Amsterdam judo event

informatie/inschrijvingen

Algemeen

Wedstrijdlocatie: Sporthallen Zuid
Burgerweeshuispad
1076 EP Amsterdam
Datum:                  12 mei 2019
Inschrijfgeld:      € 15,00 per koppel en Kata
Entreegeld:         € 3,00 tot 12 jaar gratis
Leeftijd: 2010 en eerder

Max. inschrijving: 50 teams
Sluitingsdatum: 14 april 2019 (inschrijvingen na deze datum worden niet meer geaccepteerd!)

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier AJE 2019.xlsx

Inschrijving

Inschrijvingen kunnen worden opgestuurd worden naar:
Email:info@amsterdam-judo-event.nl

De inschrijving moet worden gedaan aan de hand van het toegestuurde Excelformulier.

Kata’s

Nage No Kata A, B en C
Katame No Kata A, B en C
Kime No Kata
Ju No Kata
Kodokan Goshin Jutsu

Aangepast Judo

Nage No Kata
Katame No Kata
Vrije Kata (klasse 5)

Hierbij word (de indeling en regelement) het SNJF reglement gehanteerd

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per Kata, wij verzoeken u hierbij het inschrijfgeld tegelijk met de inschrijving over te maken op ING-rekening: NL23 INGB 0002 6487 73, T.a.v. Sportvereniging Fuyiama, Postbus 93528, 1090 EA Amsterdam, o.v.v. Amsterdam Judo Event 2019 en de naam van uw vereniging of sportschool.

JBN

Bij het aanmelden wordt het lidmaatschap van de JBN (met geldig betalingsbewijs) gecontroleerd waarbij de opgegeven gegevens van de judoka moeten overeenkomen met die vermeld in het Judo paspoort.

Coaching/ Begeleiders

Per 5 koppels krijgt elke club één coach kaart met een maximum van 3 (borg € 5,00 per kaart)
Het coaching gebeurt volgens de regels van de JBN

Systeem/indeling

Er wordt gewerkt met een voorronde waarna de beste drie teams zich plaatsen voor de finaleronde.
De punten behaald in de voorronde vervallen en de resultaten behaalt in de finale bepalen de eindstand
Indien er drie of minder koppels zijn dan geld de beste score van de voorronde of finale.

Prijzen

Elke poule heeft 1 eerste, 1 tweede, en één derde plaats. (bij het Aangepast Judo is er een gedeelde 3e plaats)

Wedstrijdreglement

De wedstrijden worden beoordeeld volgens het IJF reglement.
Bij het onderdeel “Aangepast Judo” zal de beoordeling plaatsvinden volgens het SNJF reglement.

Judges

De wedstrijden worden geleid door officiële JBN-Kata Judges.
Alle beslissingen/beoordelingen genomen tijdens de wedstrijden zijn niet voor discussie vatbaar.

Wim Ruska Trofee

Bij elk onderdeel van het Amsterdam Judo Event kunnen punten worden verdient (elk onderdeel heeft een eigen punten waardering). De club die over het hele weekend de meeste punten heeft gehaalt wint deze trofee.Voor het onderdeel Kata geld de volgende puntenverdeling:
1e plaats 10 punten, 2e plaats 8 punten, 3e plaats 5 punten (bij het aangepast judo teld alleen de reëele 3e plaats mee voor de Wim Ruska Trofee)

Met sportieve groet,

De organisatie van het “Amsterdam Judo Event”