derde open amsterdams kampioenschap
voor wedstrijd judoka's
zaterdag 11 mei 2019

Beste Judovrienden,

Op zaterdag 11 mei 2019 organiseren wij voor de tweede keer het Open Amsterdams Kampioenschap voor wedstijd judoka's.
Als organisatie hebben wij het wedstrijdgedeelte opgedeeld in drie niveau's (recreatief, wedstrijd en top) omdat wij judoka'zoveel moglijk op hun eigen niveau willen laten judo'n.
Het niveau wordt bepaald door wedstrijdervaring en prestaties. Bij wedstrijdjudoka's gaat het om judoka's die te goed zijn voor een recreatief toernooi, mee kunnen (of al) meedoen met districts kampioenschappenwel omaar nog niet mee kunnen doen voor de prijzen bij Districtskampioenschappen of hoger.

De afgelopen jaren bleek dat bij de recreatieve toernooien georganiseerd door s.v. Fuyiama er judoka's meededen die te sterk waren voor deze toernooien. Om te kijken of er ook mogelijkheden waren voor deze judoka's om aan deze toernooien werd er een wedstrijdniveau ingevoerd voor de judoka's die te goed waren voor het recreatieve gedeelte maar nog niet het niveau hadden om nu al met de districts/nationale top te kunnen meten. Tijdens deze Fuyiamatoernooien en het Amsterdam Judo Event 2017 en 2018 bleek dat hier een serieuze behoefte voor was. Daarom hebben wij besloten dit als een vast onderdeel van ons programma neer te zetten.

De judoka's van 15 jaar en ouder kunnen zich opgeven voor het senioren toernooi, daar zullen zij zullen worden ingedeeld in poultjes waar wordt gekeken naar leeftijd, gewicht en niveau.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen:
Email: info@amsterdam-judo-event.nl
Tel. : +31620106237

Met sportieve groet,

Namens de organisatie van het Amsterdam Judo Event

programma wedstrijd judo zaterdag 11 mei

14.30    Weging
15.30    Start wedstrijden
Start wedstrijden aansluitend op die van de recreatengroep

Deelnemers Blokindeling zaterdag AJE 11 mei 2019 Wedstrijd.pdf

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het programma worden aangepast. Aanpassingen worden zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijvingen bekendgemaakt.

Met vriendelijke groet,

De organisatie van het Amsterdam Judo Event 2019

Informatie

Algemeen

Wedstrijdlocatie: Sporthallen Zuid
Burgerweeshuispad 54
1076 EP, Amsterdam
Datum:                       11 mei 2019
Inschrijfgeld: € 8,00 per judoka
Entreegeld:                 € 1.50
tot 12 jaar gratis
Leeftijd:                       geboortejaren 2010 tot en met 2005
Max. inschrijving:    150

Sluitingsdatum:    14 april 2019 (inschrijvingen na deze datum worden niet meer geaccepteerd!) of zodra het maximum aantal is bereikt.

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier AJE 2019.xlsx

Let op! Dit jaar gebruiken wij maar één excelbestand voor alle onderdelen. U kunt het gedeelte dat voor u van toepassing is invullen en u ziet meteen op het eerste blad wat de kosten zijn.

Inschrijfformulier opsturen naar:
Email:   info@amsterdam-judo-event.nl

Leeftijd en Gewichtsklassen

Dames

-10 (2010/2011)    -20, -22, -25, -28, -32, -36, -40
-12 (2008/2009)    -22, -25, -28, -32, -36, - 40, -44, -48, +48
-15 (2005/2007)    -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63

Heren
-10 (2010/2011)    -21, -24, -27, -30, -34, -38, -42
-12 (2008/2009)    -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50
-15 (2005/2007)    -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 per persoon en wij verzoeken u hierbij het inschrijfgeld tegelijk met de inschrijving over te maken op:
ING-rekening: NL23 INGB 0002 6487 73
T.a.v. Sportvereniging Fuyiama
Bosgouw 225
1090 EA Amsterdam
o.v.v. Amsterdam Judo Event 2018 met vermelding van de naam van uw club of sportschool.

Overgewicht

Indien een judoka te zwaar weegt kan hij/zij worden overgepoult naar een hogere gewicht waarbij wel € 5,00 kosten in rekening worden gebracht

JBN

Bij de weging wordt het lidmaatschap van de JBN (met geldig betalingsbewijs) gecontroleerd waarbij de opgegeven gegevens van de judoka moeten overeenkomen met die vermeld in het Judo paspoort.

Coachkaarten

Op elke 10 deelnemers krijgt elke club één coach kaart met een maximum van 3 begeleiderskaarten (borg € 5,00 per kaart)
Het coaching gebeurt volgens de regels van de JBN

Systeem/indeling

Er wordt gewerkt met voorrondes in een poulsysteem. Bij meer 2 poultjes gaan de eerste twee per poul door in een dubbel afvalsysteem (1 herkansing tot de finale)
De indeling gebeurt eerst volgens de indelingseisen van de JBN. Waar te weinig deelnemers(ters) zijn kunnen categorieën bij elkaar worden gevoegd. De indeling en programma worden uiterlijk twee weken op de website gepubliceerd en naar u opgestuurd.

Prijzen

Elke poule heeft 1 eerste, 1 tweede, en twee (gedeelde) derde plaatsen.

Wedstrijdreglement

Er wordt tot 12 jaar gewerkt met het jeugd wedstrijdreglement van de JBN, in de leeftijd -15 met het IJF reglement.

Wedstrijdtijd

-10 en -12 is 2 minuten (geen golden score)
-15 is 3 minuten (met golden score)

Arbitrage

De wedstrijden worden geleid door officiële JBN-scheidsrechters. Alle beslissingen genomen tijdens de wedstrijden zijn niet voor discussie vatbaar.

Kampioen van Amsterdam

Elke judoka die 1e wordt mag zich ook Kampioen van Amsterdam noemen

Wim Ruska Trofee

Bij elk onderdeel van het Amsterdam Judo Event kunnen punten worden verdient (elk onderdeel heeft een eigen punten waardering). De club die over het hele weekend de meeste punten heeft gehaalt wint deze trofee.Voor het onderdeel Top judo gelden de volgende puntenverdeling:
1e plaats 5 punten, 2e plaats 3 punten, 3e plaats 2 punten

Met sportieve groet,

De organistie van het Amsterdam Judo Event

.