Wedstrijd (siai)
Recreatief, Wedstrijd, Top en Senioren

Het Amsterdam Juod Event wil iedere judoka de kans geven om op zijn/haar manier te judo'n. Daarom hebben wij het wedstrijdtoernooi in drie niveau's ingedeeld (hieronder staat beknopt de omschrijving hiervan) Op de vervolgpagina's staat een grotere beschrijving en uitleg. Mochten er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn dan horen wij dit graag van u.
Het bestuur van Amsterdam Juoid Event

Recreatief

Bij dit onderdeel mogen alllen judoka's meedoen van 3 jaar t/m 15 jaar die gemiddeld 1 keer per week trainen en niet aan grote toernooien en/of Districtskampioenschappen hebben meegedaan (voorrondes daarbuitengelaten). Bij dit onderdeel hebben wij ook afwijkende regels (zie !!!!!) om de wedstrijdervaring voor de deelnemende judoka zo positief mogelijk te houden.
Meer; ......

Wedstrijd

Bij het onderdeel wedstrijd mogen kunnen judoka's meedoen die al ervaring hebben op verschillende toernooien en op het niveau van districts kampioenschappen mee kunnen draaien waarbij zij nog niet in de prijzen vallen. Hier hanteren wij de JBN reglementen en zijn er geen aanpassingen omdat wij verwachten dat de deelnemer al ervaring heeft.
Meer :.........

Topjudo

Voor judoka's die op districts kampioenschappen, Nationale kampioenschappen, Internationale toernnooien in de prijzen kunnen vallen en/of op dit niveau kunnen judo'n. Hierbij word ook strict het IJF reglement gehanteerd.
Meer: ......

Senioren

Het seniorentoernooi is bedoelt voor alle judoka's vanaf 16 jaar tot ..... ongeacht het niveau. Dit onderdeel heeft dan ook een recreatief karakter en de deelenemrs zullen ook worden ingedeeld in pouls waarbij rekening wordt gehouden (zover mogelijk) met hun niveau

meer....