vierde OPEN aMSTERDAMSe kAMPIOENSCHAPPEN jUDO

Senioren
9 MEI 2020

Beste judoka's, trainers,

Bij het Amsterdam Judo Event 2020 houden wij voor de vierde keer het Open Amsterdams Kampioenschap senioren.
Deze klasse is bedoelt voor alle judoka's (inclussief de judoka's die niet aan de andere onderdelen kunnen meedoen, Recratief +15, wedstrijd +15, Topjudo +18) die aan een leuk toernooi mee willen doen. Omdat wij alle leeftijden (jeugd t/m veteranen) en niveau's (zowel recreatief als wedstrijd) een kans willen geven op een gelijkwaardige competitie worden de deelnemers ingedeeld in poultjes gebasseerd op niveau, leeftijd en gewicht.

Wij hopen dan ook u en//of judoka's te mogen begroeten bij het senioren toernooi.
Met vriendelijke groet,

De organisatie van het Amsterdam Judo Event 2020

programma senioren judotoernooi
zaterdag 9 mei

Voorlopige planning

Dit zijn de verwachte tijden. Dit kan nog veranderen afhaneklijk van het aantal inschrijvingen
17.30    Weging
18.00    Start wedstrijden
Start wedstrijden aansluitend op die van de wedstrijd/topjudo groep

Deelnemers
de deelnemerslijsten en indeling worden ongeveer 10 dagen van te voren opgestuurd en uiterlijk 1 week voor aanvang van het toernooi hier gepubliceerd.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het programma worden aangepast. Aanpassingen worden zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijvingen bekendgemaakt.

Met vriendelijke groet,

De organisatie van het Amsterdam Judo Event 2020

Informatie-Inschrijvingen

Algemeen

Wedstrijdlocatie: Sporthallen Zuid
Burgerweeshuispad 54
1076 EP, Amsterdam
Datum: 9 mei 2020
Inschrijfgeld: € 7,00 per judoka
Entreegeld:                 € 2,00    tot 12 jaar gratis
Leeftijd: vanaf 2005
Max. inschrijving:    70

Sluitingsdatum:    19 april 2020 (inschrijvingen na deze datum worden niet meer geaccepteerd!) of zodra het maximum aantal is bereikt.

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier AJE 2020.xlsx

Let op! Wij gebruiken maar één excelbestand voor alle onderdelen. U kunt het gedeelte dat voor u van toepassing is invullen en u ziet meteen op het eerste blad wat de kosten zijn.

Inschrijfformulier opsturen naar:
Email: info@amsterdam-judo-event.nl
Post:    Amsterdam Judo Event
   Bosgouw 225
1352 GV Almere

Leeftijd en Gewichtsklassen

Judoka's worden ingedeelt in poultjes van maximaal 6 deelnemers (bij meer dan 6 deelnemers komen er meerdere poultjes gevolgd door een dubbleafvalsysteem) en zijn ingedeeld op leeftijd en gewicht.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 per persoon en wij verzoeken u hierbij het inschrijfgeld tegelijk met de inschrijving over te maken op:
ING-rekening: NL23 INGB 0002 6487 73
T.a.v. Sportvereniging Fuyiama
Bosgouw 225
1090 EA Amsterdam
o.v.v. Amsterdam Judo Event 2020 met vermelding van de naam van uw club of sportschool.

Overgewicht

Graag de juiste gewicht doorgeven, omdat anders wij de judoka's moeten ompoulen en dit ten koste gaat van ons tijdschema en hierdoor iedereen langer moeten wachten voordat wij met de wedstrijden kunnen beginnen.

JBN

Omdat het hier om een recreatief toernooi gaat word er niet op JBN lidmaatschap gecontroleerd.

Begeleiders/coachkaarten

Op elke 10 deelnemers krijgt elke club één begeleiders/coach kaart met een maximum van 3 (borg € 5,00 per kaart)
Het coaching gebeurt volgens de regels van de JBN

Systeem/indeling

Alle judoka's worden ingedeeld in poultjes op basis van leeftijd en gewicht en niveau.

Prijzen

Elke poule heeft 1 eerste, 1 tweede, en een gedeelde derde plaats

Wedstrijdreglement

Er wordt gewerkt met het wedstrijdreglement van de IJF waarbij de nadruk licht op het laten judo'n en niet op straffen (afhankelijk van het niveau van de judoka's.)

Wedstrijdtijd

3 minuten (met golden score)

Arbitrage

De wedstrijden worden geleid door officiële JBN-scheidsrechters. Alle beslissingen genomen tijdens de wedstrijden zijn niet voor discussie vatbaar.

Kampioen van Amsterdam

Elke judoka die 1e wordt mag zich ook Kampioen van Amsterdam noemen

Wim Ruska Trofee

Bij elk onderdeel van het Amsterdam Judo Event kunnen punten worden verdient (elk onderdeel heeft een eigen punten waardering). De club die over het hele weekend de meeste punten heeft gehaalt wint deze trofee.Voor het onderdeel senioren geld de volgende puntenverdeling:
1e plaats 5 punten, 2e plaats 3 punten, 3e plaats 2 punten

Met sportieve groet,

De organistie van het Amsterdam Judo Event