vierde open amsterdams kampioenschap
voor wedstrijd judoka's
zaterdag 9 mei 2020

Beste Judovrienden,

Op zaterdag 9 mei 2020 organiseren wij voor de vierde keer het Open Amsterdams Kampioenschap voor wedstijd judoka's.
Als organisatie hebben wij het wedstrijdgedeelte opgedeeld in drie niveau's (recreatief, wedstrijd en top) omdat wij judoka'zoveel moglijk op hun eigen niveau willen laten judo'n.
Het niveau wordt bepaald door wedstrijdervaring en prestaties. Bij wedstrijdjudoka's gaat het om judoka's die te goed zijn voor een recreatief toernooi, mee kunnen (of al) meedoen met districts kampioenschappenwel (en/of toernooien met vergelijkbaar niveau) maar nog niet mee kunnen doen voor de prijzen bij Districtskampioenschappen of hoger.

De judoka's van 15 jaar en ouder kunnen zich opgeven voor het senioren toernooi (dit heeft een semi-recreatief karakter), daar zullen zij zullen worden ingedeeld in poultjes waar wordt gekeken naar leeftijd, gewicht en niveau of bij het Topgedeelte -18.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen:
Email: info@amsterdam-judo-event.nl
Tel. : +31620106237

Met sportieve groet,

Namens de organisatie van het Amsterdam Judo Event

programma wedstrijd judo zaterdag 9 mei

Dit zijn de verwachte tijden. Dit kan nog veranderen afhaneklijk van het aantal inschrijvingen
13.00    Weging
13.45    Start wedstrijden
Start wedstrijden aansluitend op die van de recreatengroep

Deelnemers; de deelnemerslijsten en indeling worden ongeveer 10 dagen van te voren opgestuurd en uiterlijk 1 week voor aanvang van het toernooi hier gepubliceerd.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het programma worden aangepast. Aanpassingen worden zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijvingen bekendgemaakt.

Met vriendelijke groet,

De organisatie van het Amsterdam Judo Event 2020

Informatie

Algemeen

Wedstrijdlocatie: Sporthallen Zuid
Burgerweeshuispad 54
1076 EP, Amsterdam
Datum: 9 mei 2020
Inschrijfgeld: € 9,00 per judoka
Entreegeld:                 € 2,00
tot 12 jaar gratis
Leeftijd:                       geboortejaren 2011 tot en met 2005
Max. inschrijving:    150

Sluitingsdatum:    19 april 2020 (inschrijvingen na deze datum worden niet meer geaccepteerd!) of zodra het maximum aantal is bereikt.

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier AJE 2020.xlsx

Let op! Wij maar één excelbestand voor alle onderdelen. U kunt het gedeelte dat voor u van toepassing is invullen en u ziet meteen op het eerste blad wat de kosten zijn.

Inschrijfformulier opsturen naar:
Email:   info@amsterdam-judo-event.nl

Leeftijd en Gewichtsklassen

Dames

-10 (2011/2012)    -20, -22, -25, -28, -32, -36, -40
-12 (2009/2010)    -22, -25, -28, -32, -36, - 40, -44, -48, +48
-15 (2006/2007/2008)    -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63

Heren
-10 (2011/2012)                -21, -24, -27, -30, -34, -38, -42
-12 (2009/2010)                -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50
-15 (2006/2007/2008)    -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 9,00 per persoon en wij verzoeken u hierbij het inschrijfgeld tegelijk met de inschrijving over te maken op:
ING-rekening: NL23 INGB 0002 6487 73
T.a.v. Sportvereniging Fuyiama
Bosgouw 225
1090 EA Amsterdam
o.v.v. Amsterdam Judo Event 2018 met vermelding van de naam van uw club of sportschool.

Overgewicht

Indien een judoka te zwaar weegt kan hij/zij worden overgepoult naar een hogere gewicht waarbij wel € 5,00 kosten in rekening worden gebracht

JBN

Bij de weging wordt het lidmaatschap van de JBN (met geldig betalingsbewijs) gecontroleerd waarbij de opgegeven gegevens van de judoka moeten overeenkomen met die vermeld in het Judo paspoort.

Coachkaarten

Op elke 10 deelnemers krijgt elke club één coach kaart met een maximum van 3 begeleiderskaarten (borg € 5,00 per kaart)
Het coaching gebeurt volgens de regels van de JBN

Systeem/indeling

Er wordt gewerkt met voorrondes in een poulsysteem. Bij meer 2 poultjes gaan de eerste twee per poul door in een dubbel afvalsysteem (1 herkansing tot de finale)
De indeling gebeurt eerst volgens de indelingseisen van de JBN. Waar te weinig deelnemers(ters) zijn kunnen categorieën bij elkaar worden gevoegd. De indeling en programma worden uiterlijk twee weken op de website gepubliceerd en naar u opgestuurd.

Prijzen

Elke poule heeft 1 eerste, 1 tweede, en twee (gedeelde) derde plaatsen.

Wedstrijdreglement

Er wordt tot 12 jaar gewerkt met het jeugd wedstrijdreglement van de JBN, in de leeftijd -15 met het IJF reglement.

Wedstrijdtijd

-10 en -12 is 2 minuten (geen golden score)
-15 is 3 minuten (met golden score)

Arbitrage

De wedstrijden worden geleid door officiële JBN-scheidsrechters. Alle beslissingen genomen tijdens de wedstrijden zijn niet voor discussie vatbaar.

Kampioen van Amsterdam

Elke judoka die 1e wordt mag zich Kampioen van Amsterdam noemen

Wim Ruska Trofee

Bij elk onderdeel van het Amsterdam Judo Event kunnen punten worden verdient (elk onderdeel heeft een eigen punten waardering). De club die over het hele weekend de meeste punten heeft gehaalt wint deze trofee.Voor het onderdeel Top judo gelden de volgende puntenverdeling:
1e plaats 5 punten, 2e plaats 3 punten, 3e plaats 2 punten

Met sportieve groet,

De organistie van het Amsterdam Judo Event

.