Vierde OPen amsterdams kampioenschap
recreatief

zaterdag 9 mei 2020

Beste judoka's, trainers, ouders en verzorgers,

Sinds 2000 organiseert s.v. Fuyiama judotoernooien voor de recreatieve judoka's. Het idee erachter was, zonder breedte sport krijg je nooit topsport. Zorg eerst voor een goede basis voor dat er op hoger niveau wordt gewerkt. De opzet was en is dat voor iedereen die gemiddeld 1 keer in de week traint en weinig of geen wedstrijdervaring heeft (of geen aansluiting kan krijgen bij de wedstrijd judoka's) op een leuke en veilige manier aan een judotoernooi mee kan doen.
De kern is dat er weinig druk op de judoka staat en de kans krijgt om zelf zijn wedstrijden te draaien. Dit is dan ook dat er niet gecoachd mag worden (ook niet tijdens mattee) en we liever over begeleiders praten. En om de deelnemers te motiveren is er ook een 1e, een 2e en een gedeelde 3e plaats (elke deelnemer is minimaal 3e)

Door de jaren heen is hier een grote behoeft voor gebleken want de afgelopen jaren deden er gemiddeld 1400 kinderen (totaal over 4 teornooien) mee.

Omdat er in Amsterdam nog geen groot toernooi was werd het laatste toernooi in 2013 hernoemt naar "Amsterdam Judo Toernooi" en in 2017 de huidige naam Amsterdam Judo Event waarbij het de bedoeling was om dit uit te laten groeien naar een groot evenement voor elke leeftijd en niveau.

Omdat er zonder recreatieve judoka's geen toppers zijn zullen de recreatieve judoka's altijd de kern van het Amsterdam Judo Event blijven.

Daarom zijn we ook blij dat op zaterdag 9 mei 2020 we voor de vierde keer het Open Amsterdams Kampioenschap houden voor de recreatieve judoka's. Dit toernooi is bedoelt voor kinderen van 3 t/m 14 jaar. De judoka's vanaf 15 jaar kunnen zich opgeven voor het senioren toernooi (ook dit toernooi kent een hoog recreatief karakter waarbij wij de judoka's indelen in poultjes op leeftijd, gewicht en niveau)

Met vriendelijke groet,

De organisatie van het Amsterdam Judo Event

REGLEMENT

Recreatieve judoka's zijn degene die gemiddeld 1 keer per week trainen en geen serieuze toernooiervaring hebben
(geen districtsniveau, grote districts/nationale/internationale toernooien e.d.).Deelnemers worden bij twijfel gecontroleerd op niveau.

Wedstrijdeglementen

tot 6 jaar (leeftijd oudste judoka is bepalend)
- wedstrijdtijd 1 minuut
- 3 Ippons (of interventie scheidsrechter)
tot 15 jaar
- Jeugdreglement JBN
- In principe geen straffen (alleen na waarschuwing en bij herhaaldelijke overtredignen)
- GEEN coaching, ook niet tijdens Mattee situaties

Programma recreatief judotoernooi
zaterdag 9 mei 2020

09.15    weging 1e blok
10.00    start wedstrijden 1e blok
13.30    Geschatte eindtijd (de wedstrijden vinden plaats in blokken van 1 uur elk

De indeling en het juiste programma wordt opgestuurd naar de deelnemende clubs en uiterlijk 1 week voor het toernooi


informatie-inschrijvingen

Algemeen

Wedstrijdlocatie: Sporthallen Zuid
Burgerweeshuispad 54
1076 EP, Amsterdam
Datum: 9mei 2020
Inschrijfgeld: € 7,00 per judoka
Entreegeld:                 € 2,00
tot 12 jaar gratis
Leeftijd: van 2017 tot en met 2005
Max. inschrijving:    400

Sluitingsdatum:    19 april 2020 (inschrijvingen na deze datum worden niet meer geaccepteerd!) of zodra het maximum aantal is bereikt.

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier AJE 2020.xlsx

Inschrijfformulier opsturen naar:
Email: info@amsterdam-judo-event.nl
Post:    Amsterdam Judo Event
   Bosgouw 225
1352 GV Almere

Leeftijd en Gewichtsklassen

Judoka's worden ingedeelt in poultjes van maximaal 6 deelnemers en zijn ingedeeld op leeftijd en gewicht.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00 per persoon en wij verzoeken u hierbij het inschrijfgeld tegelijk met de inschrijving over te maken op:
ING-rekening: NL23 INGB 0002 6487 73
T.a.v. Sportvereniging Fuyiama
Bosgouw 225
1090 EA Amsterdam
o.v.v. Amsterdam Judo Event 2018 met vermelding van de naam van uw club of sportschool.

Overgewicht

Graag de juiste gewicht doorgeven, omdat anders wij de judoka's moeten ompoulen en dit ten koste gaat van ons tijdschema en hierdoor alle andere kinderen, ouders en begelieders langer moeten wachten voordat wij met de wedstrijden kunnen beginnen.

JBN

Omdat het hier om een zeer laagdrempelig toernooi gaat word er niet op JBN lidmaatschap gecontroleerd.

Begeleiderskaarten

Op elke 10 deelnemers krijgt elke club één begeleiders kaart met een maximum van 3 begeleiderskaarten (borg € 5,00 per kaart)
Het coaching gebeurt volgens de regels van de JBN

Systeem/indeling

Alle judoka's worden ingedeeld in poultjes op basis van leeftijd en gewicht.

Prijzen

Elke poule heeft 1 eerste, 1 tweede, en gedeelde derde plaatsen. Elke judoka is minimaal 3e

Wedstrijdreglement

Er wordt tot 15 jaar gewerkt met het jeugd wedstrijdreglement van de JBN waarbij de nadruk licht op het laten judo'n en niet op straffen

Wedstrijdtijd

2 minuten (geen golden score)

Arbitrage

De wedstrijden worden geleid door officiële JBN-scheidsrechters. Alle beslissingen genomen tijdens de wedstrijden zijn niet voor discussie vatbaar.

Kampioen van Amsterdam

Elke judoka die 1e wordt mag zich ook Kampioen van Amsterdam noemen

Wim Ruska Trofee

Bij elk onderdeel van het Amsterdam Judo Event kunnen punten worden verdient (elk onderdeel heeft een eigen punten waardering). De club die over het hele weekend de meeste punten heeft gehaalt wint deze trofee.
Voor het onderdeel recreatief krijgt elke deelnemer 1 punt (ongeacht de eindstand)

Met sportieve groet,

De organistie van het Amsterdam Judo Event